ردیاب خودرو مدل FMP-CRS001

610000

این ردیاب مناسب برای خودرو بوده خودرو های سبک و سنگین خودرو های ایرانی و خارجی همراه با این ردیاب منبع تغذیه می باشد نیاز به تهیه منبع تغذیه نمی باشد